Sparebank1 sine nye flotte lokaler

Over noen uker så har jeg vært på en større prosjektjobb helt oppe i Tromsø.

Totalt 1.700 kvadrat med nymonterte høykant eik heltregulv ble montert i et historisk bygg i Tromsø sentrum, på folkemunne går bygget under benevnelsen «RødBanken».

Her er jeg akkurat startet på selve grovslipingen av et av gulvene.

Et utfordrende prosjekt grunnet gulvene lå over totalt 6 etasjer, og mange andre yrkesgrupper var avhengig av å kunne arbeide på bygget samtidig som jeg slipte og behandlet tregulvene.

Alle gulv skulle her først slipes, før de ble behandlet med Osmo 3040 som er en farget hardvoksolje. Den fargede hardvoksoljen ble påført for å få et uttrykk av ubehandlet tre, fargen ble påført i et strøk med pad under maskinen. Etter fargen var tørket ble det rullet på to strøk med Osmo 3062 hardvoksolje, som er en fargeløs semimatt hardvoksolje.

Disse gulvene er meget hardføre og tåler ekstremt høy gangtrafikk, noe som er årsaken til at høykantparkett er blitt meget populært å bruke i kontorbygg og områder der det går mange mennesker.

Høykantparkett ble opprinnelig produsert til industrielle formål hvor kravene til slitestyrke var svært høye. På grunn av parkettens robuste og naturlige overflate velger stadig flere denne type gulv. I dag blir høykantparkett etterspurt som gulv i butikker, handlesenter, kontorlokaler, restauranter mm. Høykantparkett blir også benyttet i private hjem.

Høykantparkett består av små lameller med tykkelse 8, 10 eller 22,8 mm. Bredde 8 eller 10 mm. Høykantparkett går også under navnet industriparkett.

Lamellene kommer tapet sammen i flak på 22,8 x 160 x 320 mm 8/10 x 160 x 320 i felt på 320 x 320 og limes til undergulvet. Deretter slipes, sparkles og slipes parketten på ny for så å lakkeres/oljes.

På de større flater brukte jeg min aller største slipemaskin til grovslipingen

Det er viktig at grovlipingen sliper bort alt av tape som er på lamellene etter monteringen, samt at gulvet blir slipt mest mulig jevnt også under grovsliping.

Etter grovsliping er utført, og mellomsliping med båndsliper er gjort så var det tid for sparkling av gulvet. Sparkling utføres for å fylle i alle sprekker/gliper samt eventuelle ujevnheter i lamellene.

Her er det sparkling av parketten som utføres

Etter sparklingen slipes gulvet enda noen flere ganger for både å få bort overskytende sparkelmasse, men også for ytterligere å jevne ut gulvet før farge samt hardvoksolje kunne påføres.

Her er det første av to rullestrøk med hardvoksolje som påføres gulvene
Og her er første rullestrøk tørket og det var klart for strøk nummer to med Osmo hardvoksolje.

Så et utfordrende prosjekt, med tanke på så mange kvadrat gulv som skulle behandles. Men med god planlegging og ståpå vilje fra undertegnede kom jeg også her i mål til avtalt tid.

Så en stor takk til kunde og byggherre for tilliten, og selv om jeg ikke reiser så altfor mye på slike jobber så er det iblant hyggelig at kunde er så innstillt på at de ønsker meg til jobben at de flyr en opp helt til Tromsø for at jeg skal slipe og behandle deres gulv.

Hva med deg? har du et gulv som hadde behøvd en fornying, eller et gulv som du ønsker montert? Ta kontakt med meg ved å klikke på boksen under.