Hvem jeg er

Jeg er Tom Gaard Langøen, og har arbeidet med gulvmontering samt gulvsliping siden 1994.

Jeg er «oppvokst» med gulv, med min far som var i samme yrke har jeg siden barnsbein av vært med og lært håndverket fra en av bransjens absolutte mestere.

Min far etablerte firmaet Gulvleggeren i 1974, og jeg arbeidet de første årene etter skolegang som ansatt i hans firma. I årene etter har jeg drevet både som ansatt og som selvstendig og også sammen med andre i felles firma.

Det er meg du får besøk av når du bestiller en befaring og det er meg som er din kontaktperson fra start til slutt når jeg utfører arbeider hos deg.

Med over 25 år i faget overlater du trygt ditt gulv i mine hender

Se mer info om hva jeg utfører

Godt utført håndverk er lønnsomt i lengden

Historien frem til nå
Aug 1994
Etablerer eget firma

Etter å ha arbeidet i min fars firma i skoleferier og helger, tar jeg mot til meg og etablerer Gulvleggeren Tom G Langøen i en alder av 20 år. Utfører da arbeider innen montering våtromsbelegg og andre gulvbelegg, samt heldekkende tepper.

Februar 1998
Skifter yrke

Etter noen år som håndverker kommer ønsket om å prøve noe annet. I perioden 1998 og frem til 2002 arbeider jeg som selger først i Den norske Bank Haugesund, før jeg har en periode som selger for Wella frisør der jeg selger frisørprodukter til frisørsalonger i Rogaland. Fantastiske erfaringer og gode arbeidsgivere, men savnet tilbake til håndverkeryrket blir etterhvert så stort at jeg velger begynne eget firma igjen etter noen år.

Okt 2002
Starter aksjeselskap

Med pågangsmot og tro på fremtiden går jeg tilbake til håndverkyrket, og starter da opp eget aksjeselskap sammen med en maler. Vi tilbyr da alt innen gulvbelegg, tepper, sliping av parkett, maling og tapetsering. Vi er totalt 6 ansatte i firmaet Rogaland Gulv og Maling as der jeg da er medeier med 50% eierandel.

Mai 2007
Nytt skifte av arbeidsvei

Første lærdom på at det å drive firma kan være utfordrende i konkurranse med de store slår inn med hard realitet. Vi klarer ikke i aksjeselskapet å ha gode nok marginer på jobbene og varene, samt det å ha ansatte krever mye kapital. I 2007 innser vi derfor at firmaet ikke er levedyktig, og firmaet går hardt og brutalt konkurs. En tøff lærepenge, men samtidig en god lærepenge sett i ettertid. Jeg velger etter dette å ta en periode som selger igjen, denne gang som selger for en stor leverandør av materiell til barnehager og skoler. Arbeider da i årene 2007 til 2009 som selger ansatt hos disse.

Apr 2009
Starter Gulvleggeren

Selv med erfaringene på at det å drive noe selv er både risikabelt og hardt, får gleden av å utføre et håndverk meg tilbake i håndverksbransjen. I årene fremover driver jeg da som et lite firma med vekselsvis noen få ansatte innen gulvbelegg, tepper og sliping av gulv.Driver som eneeier frem til 2016 da jeg går sammen med en kollega i felles selskap innen det samme yrkesfeltet.

Jun 2016
Felles eie med kollega

Sammen med kollega starter jeg opp firma som driver med montering av parkett, sliping av parkett og montering gulvbelegg.Etter mange år som egen sjef eier jeg her kun en liten eierandel på 29%, noe som gjør at behovet etterhvert melder seg for å kunne bestemme mer selv melder seg og jeg trekker meg ut av dette firmaet etter en periode.

Des 2019
Igjen egen sjef

I 2019 er jeg da igjen egen sjef i eget 100% eid firma, og ser for meg å drive de neste årene som eneste faste ansatte i mitt eget firma. Over 25 år etter første oppstart er ringen "sluttet" og jeg trives meget godt fremdeles i mitt fagfelt, og gleder meg hver eneste dag til å møte mine fantastiske kunder samt få gleden av å hjelpe de med sine gulv.