Avtalevilkår

Det som kommer nå er en lang liste, men det er viktig at du leser den. Hvis både du som kunde og vi som leverandør forholder oss til denne lista, slipper vi uenighet eller brutte forhåpninger. For oss er det viktig at du har mest mulig realistiske forventninger. Det er også viktig for oss at du blir fornøyd og da må du ha fått med deg viktig informasjon i forkant av oppdraget.

Alle våre oppdrag omfattes av følgende forhold som det er svært viktig at du legger deg på minnet.

 1. FLYTTING AV EIENDELER/MØBLER
  Alle gulvflater skal være ryddet for eiendeler og rengjort når vi kommer. Vi flytter ikke på kundens inventar uten at dette er spesifikt avtalt i tilbudet. Er det spesifikt avtalt i tilbudet, flyttes møblene likevel på kundens egen risiko.
 2. TILGANG PÅ STRØM
  Vi må ha tilgang på strøm som er strukket opp til området vi skal arbeide. Som minimum må vi ha tilgang på uttak med 16A sikring, vi ønsker om mulig å få tilgang til komfyr/koketopp kontakt (det er en hvit firkantet boks) da denne vanligvis er min 20A sikring og vi har overgang til vanlig strømkontakt som vi kan koble denne til.
 3. FORSINKELSER
  I skjeldne tilfeller kan vi bli forsinket til den avtalte oppstartsdato, vi vil da gi beskjed senest 3 dager i forkant om dette skulle skje slik at du aldri vil risikere at vi ikke dukker opp på den avtalte tid. Det er også meget viktig at vi får beskjed om eventuelle forsinkelser fra deres side raskest mulig. Skulle vi ankomme på avtalt dag/klokkeslett uten at gulvene er klare for oppstart vil vi fakturere et «bomtur» gebyr på kr 1.500,- eks mva.
 4. POTENSIELLE SKADER OBJEKTER/LISTER
  Når vi arbeider inntil listverk, brannmur, plassbygget inventar, kjøkkeninnredning eller andre typer flater eller objekter, kan vi om disse ikke er beskyttet komme borti og lage merker eller hakk. Dette kan unngås om dere fjerner eller beskytter objektene særskilt før vår oppstart.
 5. POTENSIELLE MALINGSSKADER ETTER MASKERING
  Maling som slipper fra underlaget på listverk, vegger e.l. når eventuell maskeringstape fjernes, er forårsaket av dårlig malerarbeid eller bruk av feil type malingsprodukter. For å utføre vår jobb må vi maskere utsatte steder. Dette gjøres på kundens egen risiko.
 6. GULVMONTERT ILDSTED
  Er det gulvmontert ildsted i lokalene kommer vi til å arbeide rundt dette etter beste evne. Det vil i sjeldne tilfeller kunne medføre merker på ildstedet og behandlingsprodukter kan komme til å trekke inn under eventuell gulvmontert glassplate o.l. i forbindelse med ildstedet og lage merker/flekker. Under glassplate o.l. vil det også bli en fargeforskjell i forhold til gulvet rundt. Dette unngås ved at dere får ildstedet/glassplaten fjernet før vår oppstart, eller at det avtales spesifikt at vi tildekker disse.
 7. SOKKEL PÅ KJØKKENINNREDNING
  Vi ber om at sokkel på kjøkken demonteres før vi ankommer om det er mulig å fjerne denne.
 8. UTBEDRING AV SPREKKER OG SKADER
  Sparkling av sprekker eller utbedring av skader er kun inkludert i oppdraget om det er spesifikt nevnt i tilbudet. Vi gjør aldri utbedringer av slik art uten at det er utførlig diskutert og skriftlig bestilt av dere.
 9. FORSKJELLER I FARGE OG UTTRYKK
  Lakk, olje og hardvoks er produkter som behøver tid for å herde ut. I de første ukene kan en oppleve forskjeller i overflaten men dette vil når produktene er herdet være utjevnet. Det er også viktig å være oppmerksom på at parkett /treverk trekker til seg farge forskjellig slik at fargen på gulvet kan få en annen fargenyanse en på fargekartet/prøven.
 10. VASKING OG VÆSKESØL
  Merk at alle typer behandling av ditt gulv vil trenge herde/tørketid. Den første uken må en være spesielt forsiktig med vannsøl på gulvet.
 11. HUSDYR
  Har dere husdyr så er det meget viktig at disse holdes borte fra gulvene mens vi arbeider og mens lakk/olje/hardvoks tørker/herder.
 12. TILDEKKING AV NYBEHANDLET GULV
  Vær oppmerksom på at tildekking av nybehandlet gulv over flere dager kan medføre gulning/fargeforandring som kan, men ikke nødvendigvis vil, gå bort av seg selv når tildekking fjernes. Langvarig tildekking må ikke gjøres den første uken.
 13. TAPING PÅ NYBEHANDLET GULV
  Det må aldri festes tape på et nybehandlet gulv.
 14. GAMLE BEHANDLINGER
  Det er viktig vi får informasjon om hva produkter som er brukt tidligere på gulvene. Dette spesielt om gulvene er tidligere bonet eller annet, da dette er noe vi må da ta høyde for i vår forbehandling av gulvene før arbeidene starter.
 15. KLARGJØRING
  Før vi ankommer ber vi om at gulvene er tomme for alt av møbler og annet som står på gulvet. Gulvet behøves ikke vaskes, men det er meget viktig ikke skruer, spiker eller annet ligger på gulvet da disse kan skade våre maskiner.
 16. HÅNDTERING AV VIKTIGE OPPLYSNINGER
  Informasjon som kunden vet, eller burde vite, er viktig for oss å motta (uansett årsak). Informasjonen må ikke bare gis til våre ansatte på arbeidsstedet, men også sendes skriftlig til oss på tom@tglangoen.no
 17. OPPDRAGSAVTALEN
  Ordrebekreftelsen mottatt definerer hvilket arbeid som skal utføres, hvilke produkter som skal brukes og hva dette skal koste. Endringer i ettertid må gjøres skriftlig og kan ofte medføre prisendringer.
 18. UTSETTELSE ELLER KANSELLERING
  Avtalen kan utsettes eller kanselleres av begge parter, men varsel skal gis den andre part så tidlig som mulig. Kansellering som gjøres der det er mindre en 1 uke til oppstart faktureres med 20% av ordresum.
 19. FARGEPRØVER
  Er det behov for lokale fargeprøver må dette avtales på forhånd og vil bli fakturert i henhold til gjeldende listepriser. Om jobben blir forsinket fordi kunden ikke klarer å bestemme seg for farge, vil gjennomføring av oppdraget bli utsatt til første dato med ledig kapasitet.
 20. FAKTURERING
  I tilfeller der kunde er kjent eller kunde aksepterer det foretas en kredittvurdering sendes hele summen på faktura etter arbeidene er ferdige og med 3 dager forfall (faktura sendes pr epost, sms og vipps). Lengre faktura kreditt kan i spesielle tilfeller avtales, dette må event avtales og være påskrevet ordre. I tilfeller der kunde ikke er kjent/kunde fra før og en kredittvurdering ikke kan gjennomføres vil vi som standard be om beregnet vareforbruk (normalt 40% av totalsum) innbetalt før oppstart.